Over ons

Wij zijn dé Nederlandse patiëntenorganisatie voor iedereen met ME/CVS en hun supporters. Wij helpen elkaar al meer dan 35 jaar met de beste kwaliteit van leven, meer begrip voor onze situatie en meer inzicht in de oorzaken en behandelmethodes. Wij zijn de verbindende schakel tussen iedereen die geraakt wordt door ME/CVS en onderzoekers, behandelaren en beleidsmakers. Met praktische informatie en hoop op een toekomst zonder klachten. 

Onze stichting ontvangt een bescheiden subsidie van VWS. MECVS Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is een door het CBF erkend goed doel.