Rapport sociaal minimum

Aandacht nodig voor hoge energie- en zorgkosten

Deze week presenteerde de Commissie sociaal minimum haar eindrapport. De belangrijkste boodschap is dat de rijksoverheid een centrale rol in de aanpak van bestaanszekerheid moet krijgen. Ieder(in)* is blij met deze aanbeveling, omdat er nu te veel verschillen zijn tussen gemeenten bij de ondersteuning van mensen met een beperking. Daarnaast benoemt de Commissie specifiek de problemen door hoge energiekosten en een stapeling van zorgkosten.

Het eerste rapport van de Commissie sociaal minimum verscheen in juni. Daarin stond dat het sociaal minimum te laag is. Over dit eerste rapport was Ieder(in) kritisch, omdat daarin het perspectief van mensen met een beperking te veel ontbreekt. Er zijn extra maatregelen nodig om mensen met een beperking dezelfde mate van bestaanszekerheid te bieden als mensen zonder beperking. Wat zegt het tweede rapport van de Commissie sociaal minimum?

Lees hier meer

* Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Bron: https://iederin.nl/rapport-sociaal-minimum-aandacht-nodig-voor-hoge-energie-en-zorgkosten/

Vergelijkbare berichten