Rechtbank doet uitspraak over afwijzing aanvraag WIA

Onlangs deed de rechtbank in Rotterdam een belangrijke uitspraak over een beroepszaak tegen de afwijzing van de aanvraag voor een WIA-uitkering. Deze uitspraak is hoopvol voor mensen met ME/CVS, die vaak te maken krijgen met misstanden bij keuringen door het UWV.

Je hebt ernstige vermoeidheidsklachten en uiteindelijk wordt CVS vastgesteld. Eerder werkte je altijd 32 uur per week maar nu kom je, in aangepast werk, niet verder dan 16 uur per week. Bij de WIA-beoordeling stelt het UWV dat je 40 uur per week kunt werken. Wat kun je nu doen om een passende urenbeperking te krijgen?

Natascha Schenk, jurist en expert in zaken rondom arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, bespreekt op LinkedIn de uitspraak die de rechtbank van Rotterdam op 14 februari 2024 deed.

Diagnose of feitelijke beperkingen
Uit rechtspraak van de Centrale Raad voor Beroep volgt dat de diagnose niet bepalend is voor de vraag of je arbeidsongeschikt bent. Het gaat om de beperkingen die je als gevolg van ziekte hebt. Met andere woorden: het UWV kijkt bij de WIA-beoordeling naar de beperkingen met een medisch objectiveerbare oorzaak. (WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.)

CVS moeilijk te meten
De rechtbank Rotterdam erkent in deze uitspraak dat die medische objectiveerbaarheid in CVS-zaken vaak lastig vast te stellen is. Juist omdat in die zaken een medische verklaring voor de chronische vermoeidheid niet of niet eenduidig vast te stellen is.

Beoordelingskader
Daarom heeft de Centrale Raad voor die gevallen geoordeeld dat de verzekeringsarts een individuele beoordeling moet maken waarbij de ervaren belemmeringen worden getoetst op plausibiliteit en consistentie. Oftewel: kunnen de ervaren belemmeringen verklaard worden door de CVS en leidt dat tot het aannemen van beperkingen (ook als er niet direct een medische verklaring is voor de ervaren klachten)?

In de praktijk
Uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam blijkt dat dit nog niet in alle gevallen goed gedaan wordt. Want hoewel de rechtbank duidelijke aanwijzingen ziet voor de plausibiliteit en consistentie van de beperkingen, blijkt uit de rapportage van de UWV-arts helemaal niet dat daarop getoetst is.

Dat betekent dat er sprake is van een motiveringsgebrek en dat het UWV de zaak opnieuw moet beoordelen en beter moet motiveren welke beperkingen er (niet) zijn.

Vervolg van de zaak
Wat de nieuwe beslissing van het UWV wordt, is niet bekend en die wordt ook niet gepubliceerd. Beslissingen van het UWV zijn namelijk niet openbaar en worden alleen naar de betrokken partijen gestuurd.

Als daarover verder geprocedeerd wordt, kan de uitspraak van de rechtbank gepubliceerd worden als de rechtbank daartoe besluit. Een uitspraak van de Centrale Raad wordt altijd gepubliceerd.

Tip van de expert
In zaken waarin sprake is van CVS (of een andere moeilijk objectiveerbare aandoening), kijk goed naar het gehanteerde toetsingskader. Oftewel: op welke manier worden je beperkingen beoordeeld?

En ook: hoewel de hoofdregel is dat de eigen ervaring van de klachten niet doorslaggevend is, betekent dit niet dat daaraan helemaal geen waarde gehecht kan worden. Ook dat benadrukt de rechtbank Rotterdam nog eens.

Conclusie
Jim Faas, een verzekeringsarts die gespecialiseerd is in dit soort zaken, merkt op: “Een hoopvolle opmerking van deze rechter in de bij ME/CVS eindeloze (en vaak hopeloze) discussies over de urenbeperking waarbij de praktijk niet matcht met het theoretisch oordeel.”

Samen met hem hopen we dat verzekeringsartsen en bestuursrechters zorgvuldiger zullen omgaan met de richtlijnen bij ME/CVS.

Gerelateerde links

Bronnen: LinkedIn Natascha Schenk en uitspraken.rechtspraak.nl
Foto: Pixabay/WilliamCho

Vergelijkbare berichten