Zorg gemeenten voor mensen met levenslange beperking moet beter

Langdurige beschikkingen moeten voor deze doelgroep de norm worden.

De Wmo-zorg voor mensen met een levenslange beperking moet beter. De onlangs naar de Tweede Kamer gestuurde Toekomstagenda 2022-2026 beschrijft wat gemeenten de komende jaren te doen staat.

Minister Helder

Voor thuiswonende mensen met een ‘levenslange en levensbrede’ beperking is het een enorme uitdaging om via de gemeente de juiste zorg te regelen, zo staat in het onlangs door VVD-minister Conny Helder van Langdurige Zorg naar de Kamer gestuurde document Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’.

Soort beperking

Het gaat hierbij onder meer om mensen met een fysieke beperking, een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte die niet voldoen aan de criteria van de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor ondersteuning en begeleiding zijn zij aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op de gemeenten dus.

Beter

Dat gaat lang niet altijd goed; beschikkingen zijn bijvoorbeeld vaak te kortdurend en de geboden hulp sluit lang niet altijd aan. Zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van de doelgroep gaan de komende tijd onderzoeken hoe het beter kan.

Zelfredzaam

Duidelijk is al dat gemeenten mensen met een levenslange hulpvraag niet langer lastig moeten vallen met kortdurende beschikkingen. Volgens de Toekomstagenda gaan gemeenten er nog te vaak – ten onrechte – van uit dat deze doelgroep in de toekomst alsnog zelfredzaam kan worden. Om die reden is de ondersteuning vanuit de Wmo meestal kortdurend en gericht op herstel.

Bijstellen

Een ‘passende’ oftewel langdurige beschikking moet voor deze doelgroep de norm worden. Gemeenten behouden daarmee nog altijd de mogelijkheid om het aanbod te wijzigen, zo benadrukt de agenda. ‘De beschikking hoeft daarbij niet aan de voorkant voor het hele leven lang aan te geven welke zorg en ondersteuning nodig is, maar kan bijvoorbeeld onderscheid maken tussen voor langere tijd constateren dat zorg en ondersteuning nodig is en tussentijds bijstellen welke zorg en ondersteuning dat is.’

Afstemmen

De komende tijd wordt onderzocht waarom zoveel gemeenten standaard beschikkingen afgeven met een korte duur.  Ook wordt in kaart gebracht welke gemeenten hun beschikkingen wel goed afstemmen op de situatie van de hulpvrager.

Lees meer op: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/wmo-zorg-voor-mensen-met-levenslange-beperking-moet-beter

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl 

Vergelijkbare berichten