Groen licht ontwikkeling richtlijn ME/CVS

Het ministerie van VWS heeft de subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een nieuwe richtlijn ME/CVS goedgekeurd. Dit betekent dat de ontwikkeling nu echt van start kan gaan! 

Onze patiëntenvertegenwoordigers staan in de startblokken. Onlangs is er al een eerste bijeenkomst geweest met de patiëntenklankbordgroep. Ook is de vragenlijst voor ME/CVS-patiënten om hun ervaringen met de medische zorg te melden en voorstellen voor verbetering te doen bijna klaar.

Zie ook ons eerdere bericht over de richtlijnontwikkeling: ‘Dit jaar start ontwikkeling richtlijn ME/CVS? – ME/CVS Stichting Nederland (mecvs.nl)

Vergelijkbare berichten