Onze brief aan de WHO

De World ME Alliance (WMEA) heeft een brief aan de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) opgesteld naar aanleiding van hun rapport over wereldwijde gezondheidsgelijkheid voor mensen met een beperking.

De WMEA prijst het rapport en de aanbevelingen voor hun betekenis voor gezondheidsgelijkheid voor mensen met een handicap en om ze billijke toegang te geven tot alle maatschappelijke functies.

De WMEA constateert echter dat het rapport nauwelijks in gaat op de positie van mensen met een energiebeperkende aandoening, zoals ME/CVS. De brief verwoordt een aantal aanbevelingen aan de WHO om hierin verandering te brengen om recht te doen aan de problematiek waar mensen met een energiebeperkende handicap mee te maken hebben.

De WMEA ziet de brief een eerste aanzet om in contact te treden met de WHO en nodigt uit voor verdere gesprekken en toekomstige samenwerking om het leven van mensen met een energiebeperkende handicap perspectief te bieden.

Lees hier de vertaling van de brief van WMEA.

Lees hier het origineel in het Engels

Bron: https://worldmealliance.org/2023/01/highlighting-critical-gaps-in-the-who-global-report-on-health-equity-for-persons-with-disabilities/

Zie ook onze eerdere berichtgeving over onze aansluiting bij de World ME Alliance: https://mecvs.nl/nieuws/me-cvs-stichting-lid-van-de-world-me-alliance/

Vergelijkbare berichten