De Participatiewet is voor mensen met een chronische ziekte niet passend

Maandag gaat Illya Soffer optreden in de Ronde Tafel om te pleiten voor een betere behandeling van chronisch zieken in de bijstand.

De Participatiewet is voor mensen met een chronisch ziekte niet passend. De wet is een tijdelijk vangnet op het absolute bestaansminimum. Voor mensen met een levenslange beperking werkt dit regime niet. De Participatiewet veroorzaakt voor mensen met een beperking blijvende armoede, niet een duurzame deelname aan de samenleving. Maandag neemt Ieder(in) deel aan de hoorzitting van de Tweede Kamer met als doel de wet fundamenteel te veranderen. Tegenover de Tweede Kamer wordt die ochtend ook actie gevoerd.

Participatiewet
Sinds de invoering van de Participatiewet zijn veel mensen met een beperking of chronische aandoening aangewezen op de Participatiewet. Voorheen konden ze terugvallen op de Wajong, ook als ze niet volledig arbeidsongeschikt waren. Dat kan nu niet meer.

Uitzichtloosheid
De Participatiewet is voor mensen met een chronische ziekte niet passend. De wet is een tijdelijk vangnet op het absolute bestaansminimum met allerlei negatieve prikkels om mensen te dwingen om aan het werk te gaan. Voor mensen met een levenslange beperking werkt dit regime niet. Want het probleem is niet dat ze niet willen werken, maar dat werk en werkgevers nauwelijks inclusief zijn.

Mensen met een chronische aandoening of beperking hebben dan ook vaker dan gemiddeld wisselende inkomsten als gevolg van tijdelijk werk of werk op basis van 0-uren of uitzendcontract. Dit leidt tot ingewikkelde verrekeningen met de uitkering en met andere fiscale regelingen, zoals toeslagen en eigen bijdragen. Vaak gaan mensen er zelfs op achteruit door tijdelijk te werken of komen in financiële problemen door boetes of naheffingen.

Onze oproep aan de politiek: kies voor fundamentele veranderingen
Sinds de invoering van de Participatiewet wijst het Rijk naar de uitvoering bij gemeenten en gemeenten naar het Rijk als er problemen worden aangekaart. En het klopt, de uitvoering kan beter. Maar het probleem waar het hier om gaat – dat mensen met een chronische ziekte of beperking – niet thuishoren in de Participatiewet, is veel fundamenteler en vraagt om een drastische koerswijziging.

Wil je maandag meehelpen met de actie van het FNV?
Lees hoe via onderstaande link.

Bron en gehele bericht: https://iederin.nl/help-mee-de-participatiewet-fundamenteel-te-veranderen-voor-mensen-met-een-beperking/

Vergelijkbare berichten