ME/CVS Stichting lid van de World ME Alliance

Internationaal samenwerken om doelen te bereiken

Per heden is de ME/CVS Stichting Nederland toegetreden tot de World ME Alliance. De World ME Alliance is een wereldwijd netwerk van nationale ME/CVS-organisaties. Tot de leden behoren onder andere Solve M.E., #MEAction en de European ME Coalition

De World ME Alliance werkt langs twee lijnen om de positie van ME/CVS-patiënten te versterken.  Allereerst brengen zij nationale ME/CVS-organisaties samen en creëren zij zo een speciale ruimte voor samenwerking, coördinatie en meer betrokkenheid. Ten tweede richt de World ME Alliance zich op de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), zodat wereldwijde beleidsinitiatieven echt kunnen gaan inspelen op de behoeften van mensen met ME.

Doelen van de World ME Alliance

De World Me Alliance streeft ernaar dat de Wereldgezondheidsorganisatie en haar lidstaten de volgende stappen richting ME/CVS-patiënten zetten:

  • Erkenning van ME/CVS als een ernstige, chronische, complexe en multisysteemziekte en aanbieden van maatregelen voor een wereldwijde en gecoördineerde actie.
  • Zorg met betrekking tot beleidsbeslissingen over ME/CVS voor een transparant consultatieproces met ME/CVS-organisaties en -patiënten.
  • Ondersteuning van versneld biomedisch onderzoek om betere diagnostische methoden en behandelingen voor ME/CVS te ontwikkelen.
  • Zorg voor een passende medische opleiding voor zorgprofessionals die werken met mensen die leven met ME/CVS.

Internationale samenwerking

ME/CVS-organisaties werken samen om op nationaal en internationaal niveau verandering en verbetering te bereiken voor mensen met ME/CVS. Alle leden van de World ME Alliance delen de overtuiging dat de uitdagingen met betrekking tot ME/CVS wereldwijd zijn en dat de oplossingen dat ook moeten zijn. Samenwerking versterkt het bereik en de impact van inspanningen en draagt bij aan een meer kennis. Daarnaast draagt samenwerking bij aan de ontwikkeling van sterkere campagnes en een betere verdeling van de beschikbare middelen.

De ME/CVS Stichting is blij nu deel uit te maken van de World ME Alliance. Dit is voor ons een volgende stap om ook internationaal meer impact te kunnen maken.

Relevante links

De website van de World ME Alliance is in diverse talen beschikbaar. Linksboven in het scherm kun je kiezen voor Nederlands.

Vergelijkbare berichten