Nationale strategie voor mensen met een beperking

Een einde aan de achterstand en uitsluiting van mensen met een beperking?

De afgelopen week is in de Tweede Kamer de motie Werner aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd een strategie te ontwikkelen die leidt tot het maken van een einde aan de achterstand en uitsluiting van mensen met een beperking. 

Dat is goed nieuws. Uit diverse onderzoeken en evaluaties is de afgelopen jaren immers gebleken dat mensen met een beperking op vele terreinen achterstelling en uitsluiting ervaren. Tijd voor actie dus.

Knelpunten

De problemen die mensen ervaren zijn structureel en hardnekkig en hebben bijvoorbeeld te maken met zaken als:

  • inkomenspositie;
  • stapeling van zorgkosten;
  • tekort aan toegankelijke woonruimte;
  • het vinden van zorg en ondersteuning bij zelfstandig wonen;
  • knellende wet- en regelgeving;
  • gebrekkige uitvoering van regelgeving;
  • verschillen in de uitvoering van regelgeving tussen gemeenten.

‘Onbeperkt meedoen’ is niet genoeg

Op dit moment is er volgens het kabinet al een strategie in de vorm van het programma ‘Onbeperkt Meedoen’. Echter: dat programma heeft slechts een looptijd van drie jaar en zet vooral in op samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, ervaringsdeskundigen en overheden. Het doel is vooral het vergroten van de bewustwording over mensen met een beperking. Dat is goed, maar niet genoeg.

Meer is nodig

De motie heeft echter als doel om te komen tot een langetermijnplan waarin doelen, inspanningen en resultaten worden beschreven. Op die manier kan op planmatige wijze een samenleving dichterbij komen waarin zaken als de volgende zijn gerealiseerd:

  • eigen regie over zorg en ondersteuning;
  • zelfstandig leven
  • gelijkwaardige deelname aan de samenleving.

Geen reden om achterover te leunen

Het kabinet heeft als taak onder andere om aangenomen moties uit  te voeren en dus in dit geval aan de slag te gaan met het ontwikkelen van de hierboven genoemde strategie.

Niet zelden blijft het er echter bij en kan het jaren duren voordat er een begin wordt gemaakt met de uitvoering, als het er überhaupt al van komt.

Wij roepen dan ook de indieners en ondersteuners van deze motie (CDA, PvdA en GroenLinks) en de Tweede Kamer in brede zin op om het kabinet te blijven controleren op de voortgang bij de uitvoering van de motie Werner. Ook wij zullen de voortgang in de gaten houden.

Relevante links

Foto: Shutterstock/TheVisualsYouNeed

Vergelijkbare berichten