Geldtekorten bij mensen met een beperking

Mensen met een beperking hebben te maken met hogere noodzakelijke kosten. Dit maakt hun financiële situatie moeilijker. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). 

Het Nibud-rapport heeft voorbeeldbegrotingen opgesteld voor huishoudens met iemand die een beperking heeft, bedoeld om de noodzakelijke uitgaven in kaart te brengen. Deze begrotingen worden jaarlijks bijgewerkt en dienen als hulpmiddel voor overheidsbeleid gericht op financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen.  

Meer kosten en minder inkomsten 
In samenwerking met Ieder(in), een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft Nibud de extra kosten die deze huishoudens maken gedetailleerd onderzocht. Daarbij gebruikten ze bronnen zoals CBS-statistieken en gegevens van verzekeraars.  

Het onderzoek toont aan dat huishoudens met een beperking vaak te maken hebben met hogere kosten voor zaken als vervoer, energie, en zorg, en daardoor financieel krapper zitten. Deze financiële druk wordt verergerd door verminderde inkomstenmogelijkheden als gevolg van de beperking.  

Belang van dit onderzoek 
Nibud en Ieder(in) benadrukken de noodzaak voor beleid dat de stapeling van zorgkosten vermindert en het inkomen van deze groep verhoogt. Zo kan hun financiële situatie en bestaanszekerheid verbeteren. Dit onderzoek is cruciaal voor het vormgeven van effectief beleid om de levensomstandigheden van mensen met een beperking te ondersteunen. 

Gerelateerde links

Bron: Ieder(in)
Foto: Pixabay/Chronomarchie

Vergelijkbare berichten