Minder willekeur bij medische keuringen?

Een van de meest gehoorde klachten over de arbeids(on)geschiktheidsbeoordelingen van het UWV is de willekeur waarmee verzekeringsartsen onder andere ME/CVS-patiënten beoordelen. De SP berichtte hierover in oktober vorig jaar in haar rapport ‘Ziek van het UWV’. In 2018 berichtten de patiëntenorganisaties hier ook al over in een gezamenlijk uitgebracht rapport. Er gloort nu enige hoop aan de horizon dat dit probleem structureel aangepakt gaat worden.

Motie Van Kent

Op 19 april 2022 is een  motie hiertoe van Tweede Kamerlid van Kent met brede meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Met deze motie verzoekt de Tweede Kamer de regering erop toe te zien dat het UWV met een protocol komt waarmee willekeur bij beoordelingen door verzekeringsartsen van het UWV wordt voorkomen. In de motie richt de Tweede Kamer zich op arbeidsongeschiktheidskeuringen van patiënten met moeilijk te objectiveren aandoeningen zoals Long Covid, Q-Koorts, Lyme én natuurlijk ook ME/CVS. Dit protocol moet tot stand komen in samenwerking met de betrokken organisaties zoals vakbonden, patiëntenorganisaties (zoals de ME/CVS Stichting Nederland), Long Covid Nederland, artsen, etc.


Motie van het lid Van Kent, ingediend op 12 april 2022

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mensen met moeilijk objectiveerbare ziektes zoals long covid door verschillende keuringsartsen verschillend beoordeeld kunnen worden, waardoor er willekeur kan ontstaan; constaterende dat patiënten met serieuze klachten daardoor in de problemen kunnen komen; verzoekt de regering om in samenwerking met betrokken partijen zoals artsen, C-support, patiëntenorganisaties, Long Covid Nederland, vakbonden en cliëntenorganisaties tot een protocol te komen waarbij moeilijk objectiveerbare ziektes zoals long covid, ME/CVS, lyme en Q-koorts door het UWV bij keuringen in het kader van de Ziektewet en de WIA worden erkend en serieus genomen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Kent


De rol van de ME/CVS Stichting

Als grootste en oudste door VWS erkende organisatie van patiënten met ME/CVS kijken we ernaar uit om mee te werken aan de totstandkoming van dit protocol.  Al jaren zetten wij ons onder andere in voor het bestrijden van onbegrip en wantrouwen door de keuringsartsen van het UWV en met het verspreiden van meer kennis over ME/CVS. De ontwikkeling van dit protocol biedt een kans op een beter, objectief en onbevooroordeelde keuring.

Relevante links

Vergelijkbare berichten