Financiering voor biomedisch onderzoeksnetwerk naar ME/CVS in Duitsland

Het Ministerie van Onderwijs en Onderzoek in Duitsland financiert de oprichting van een onderzoeksnetwerk (IMMME*) over ME/CVS. Acht teams uit de immunologie, virologie, kindergeneeskunde, reumatologie, infectiologie, neurologie en de bioinformatica zullen de ziektemechanismen van ME/CVS onderzoeken in vijf universitaire ziekenhuizen.

De vijf onderzoekslocaties zijn

  • Charité – Universiteitsmedizin, Berlijn
  • Universiteit van Bonn en Duits Centrum voor Neurodegeneratieve Ziekten, Bonn
  • Julius-Maximilians-Universiteit, Würzburg
  • Technische Universiteit van München en Helmholtz Centrum, München
  • Universitair Ziekenhuis Sleeswijk-Holstein, Lübeck

Doelen van de onderzoeksprojecten

Het gehele onderzoek richt zich op auto-immuun- en immunologische processen bij ME/CVS.  De onderzoeksteams gaan de volgende mechanismen en hun onderdelen onder loop nemen:

  • Antilichamen tegen het Epstein-Barr virus en andere virussen en hun rol in de vorming van veranderde auto-antilichamen tegen G-eiwit-gekoppelde receptoren (GPCR), die het autonome zenuwstelsel kunnen verstoren
  • Functionele en moleculaire analyses van GPCR-auto-antilichamen uitvoeren
  • Immuuncellen onderzoeken op veranderde signaalroutes en mogelijke biomarkers
  • De invloed van auto-antilichamen op mitochondriën en het veranderde energiemetabolisme bij ME/CVS

De resultaten van de projecten met de gedetailleerde ziektegegevens van de patiënten moeten worden geanalyseerd, zowel binnen elk project als in vergelijking met de andere projecten. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van technieken uit de bio-informatica. De gegevens zullen ook worden vergeleken met die van controlegroepen (MS en andere auto-immuunziekten).

Het initiële onderzoeksbudget bedraagt 2,1 miljoen euro. Het project kan na drie jaar worden uitgebreid met een vervolgaanvraag.

De rol van de ME/CVS patiёntenorganisaties

De financiering is ook te danken aan de inzet van patiëntenorganisaties. In juni 2020 riep de Duitse Vereniging voor ME/CVS, samen met de andere patiëntenorganisaties Fatigatio, Lost Voices Stichting en #MillionsMissing Duitsland, in een open brief op tot een rondetafelgesprek met het Federale Ministerie van Volksgezondheid en het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Dit leidde tot vervolgafspraken en overwegingen over wat en op welke manier aangepakt moet worden om het biomedisch onderzoek naar ME/CVS op meerdere plekken tegelijk op te kunnen starten. De ME/CVS-patiëntenorganisaties hebben het gehele proces voortdurend begeleid.

Toekomstperspectieven

Het is een belangrijke stap voorwaarts voor het onderzoek en de erkenning van de ziekte ME/CVS dat er een biomedisch onderzoeksnetwerk is gevormd in verschillende Duitse universitaire ziekenhuizen en onderzoekscentra. De hoeveelheid financiering en het aantal locaties en projecten zijn slechts een begin, zeker als je bedenkt dat er ook in Duitsland een grote inhaalslag nodig is.– Het is voor het eerst dat fundamenteel biomedisch onderzoek naar ME/CVS op meerdere locaties gefinancierd wordt door het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek. De oprichting van het netwerk zal niet alleen bijdragen tot de verwerving van wetenschappelijke kennis, maar ook tot erkenning en verdere wetenschappelijke belangstelling.

*IMMME – Immune Mechanismen van ME- Opheldering van de immunologische pathomechanismen van post-infectieuze ME/cvs

Bron: BMBF fördert Forschungsnetzwerk zu ME/CFS — Deutsche Gesellschaft für ME/CFS ( mecfs.de/bmbf-foerdert-forschungsnetzwerk/)

Vergelijkbare berichten