Wetenschappelijk onderzoek uitgelegd

Wat is wetenschappelijk onderzoek en hoe vindt het plaats?

Flink wat patiënten volgen wetenschappelijk onderzoek naar MECVS, maar wat is dat precies en hoe vindt het plaats? Wat is er voor nodig?

Deze resultaten moeten controleerbaar zijn, dus iemand anders moet het onderzoek en de resultaten kunnen controleren. Ook moeten de resultaten herhaalbaar zijn, dus iemand anders moet het onderzoek kunnen herhalen en dan dezelfde resultaten krijgen. Dat is niet zo makkelijk als het lijkt.

Wat is wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat wordt uitgevoerd volgens bepaalde criteria, regels en methoden. Deze zijn opgesteld aan de hand van ervaring en het willen verkrijgen van goede, betrouwbare resultaten.

Er zijn verschillende soorten onderzoek, hier worden er twee uitgelicht. Fundamenteel of zuiver wetenschappelijk onderzoek is onderzoek om kennis en begrip van fenomenen en vakgebieden te vergroten. Het doel is niet om een toepassing te vinden, maar met de nieuwe kennis kunnen vaak wel toepassingen gemaakt worden. Zo kan bij medisch onderzoek met de opgedane kennis een mogelijk medicijn worden gevonden of een behandeling worden opgesteld.

Als iets veelbelovend lijkt kan een klinisch onderzoek worden opgezet om een medicijn of behandeling te testen. Daarbij wordt gekeken of een medicijn of behandeling mensen inderdaad beter maakt en of het veilig is.

Wie voert het uit?

Veel wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in vakgroepen aan universiteiten en in universitair medische centra. Aan het hoofd van een vakgroep staat een hoogleraar en het meeste onderzoek wordt uitgevoerd door promovendi, die worden opgeleid tot onderzoeker via een promotieonderzoek dat normaal 4 jaar duurt.

Hoe wordt het betaald?

Voor wetenschappelijk onderzoek zijn er grofweg drie geldstromen waaruit geld kan komen voor onderzoek.

Eerste geldstroomgeld is directe financiering vanuit de overheid. Onderzoek hiermee is vrij en ongebonden, maar dit is meestal lang niet genoeg om onderzoek van te betalen.

Tweede geldstroomgeld komt vanuit subsidies van de overheid via organisaties zoals NWO, KNAW en ZonMw. Zij schrijven calls uit voor onderzoek en onderzoekers schrijven onderzoeksaanvragen die beoordeeld worden. Degenen die als beste beoordeeld worden krijgen subsidie. Vaak zijn er veel meer aanvragen dan dat er subsidie is. Subsidies zijn altijd tijdelijk en vakgroepen zoeken dus altijd naar nieuwe subsidies. Voor vakgroepen is deze tweede geldstroom vaak de grootste.

Derde geldstroomgeld komt van alle overige bronnen. Bij tweede en derde geldstroomgeld bepaalt de geldverstrekker wat het onderwerp van onderzoek is. Onderzoekers zoeken subsidie die past bij hun expertise en algemene focus.

Download de uitgebreide versie van dit artikel als PDF.

Tekst: Inge van Putten

Vergelijkbare berichten