Ervaringsdeskundigheid bij ME/CVS-onderzoek

Plan voor inzet ervaringsdeskundigen afgerond

Onlangs berichtten wij over de nieuwe invulling van de rol van ervaringsdeskundigen in de uitvoering van het ME/CVS-onderzoeksprogramma.

De afgelopen maanden heeft ZonMw gesprekken gevoerd met betrokken patiëntenorganisaties over de onderlinge samenwerking en verbeteringen voor de toekomst. Geleerde lessen naar aanleiding van de eerste subsidieronde zijn in deze gesprekken meegenomen. De gesprekken hebben geleid tot een plan voor de invulling van ervaringsdeskundigheid binnen het onderzoeksprogramma ME/CVS, dat eind januari 2024 definitief is vastgesteld. 

Webinar voor geïnteresseerden

Op dinsdag 16 april organiseert het onderzoeksprogramma ME/CVS een webinar voor iedereen die interesse heeft in onderzoek naar ME/CVS of die zelf met ME/CVS te maken heeft in het dagelijks leven. Dit webinar is met name interessant voor patiënten en hun naasten, onderzoekers, zorgprofessionals en beleidsmakers op het gebied van post-acute infectieuze syndromen (PAIS) zoals ME/CVS, long-COVID, Q-koorts vermoeidheidssyndroom en de ziekte van Lyme. 

Gerelateerde links

Vergelijkbare berichten