Studietoeslag voor studenten met ME/CVS en andere chronische aandoeningen

Steun in de kosten voor levensonderhoud en studie

Toen wij de tekst schreven voor onze brochure ‘Kinderen en Jongeren met ME/CVS’ zijn wij op zoek geweest naar informatie over financiële ondersteuning voor studenten met ME/CVS. Een van de mogelijkheden die wij toen hebben gemist werd duidelijk toen wij gisteren een bericht lazen van ieder(in) over de slechte vindbaarheid van de mogelijkheid om een studietoeslag aan te vragen. De online informatie bij deze brochure is inmiddels bijgewerkt.

In een publicatie op de website van ieder(in) wordt gemeld dat circa 80% van de Nederlandse gemeenten de informatievoorziening rondom het aanvragen van een studietoeslag niet op orde is. Bij 282 van de 345 onderzochte gemeenten was dit het geval.

Voor wie is de studietoeslag?

Veel gezonde studenten hebben een (bij)baan om hun kosten van levensonderhoud en studie te kunnen betalen. Wanneer je echter een chronische aandoening hebt zoals ME/CVS, dan is een bijbaan in de meeste gevallen onmogelijk en wordt het dus lastig om alle kosten die je hebt te betalen. De gemeentelijke studietoeslag is er dan ook voor deze groep studenten en helpt om de kosten voor opleiding en levensonderhoud te dragen.

Over wat voor bedrag hebben we het?

De gemeentelijke studietoeslag is een bedrag tussen de € 90 en € 300 per maand (afhankelijk van de leeftijd) voor de hele periode dat je studeert dan wel een opleiding volgt. Dit zijn de minimumbedragen. Een gemeente kan besluiten om een hoger bedrag toe te kennen. Het bedrag is géén lening maar een gift. Je mag het geld gebruiken waarvoor je het maar nodig hebt. De studietoeslag maakt deel uit van de Participatiewet.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de studietoeslag moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Wanneer je gemeente de informatievoorziening over deze toeslag op orde heeft, dan vind je daar deze voorwaarden. Omdat dit een gemeentelijke toeslag is, is het eventueel mogelijk dat de voorwaarden op details kunnen verschillen. In algemene zin zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Je bent 15 jaar* of ouder.
  • Je woont en bent ingeschreven in de gemeente waar je de aanvraag doet.
  • Je bent Nederlander, je komt uit Europa of  je woont in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
  • Je volgt een opleiding/studie waarbij je recht hebt op studiefinanciering of op een tegemoetkoming in de studiekosten.
  • Je kunt door een structurele medische beperking niets bijverdienen.
  • Je krijgt géén Wajong-uitkering van het UWV.

* We hebben geconstateerd dat sommige gemeenten een ondergrens van 18 jaar hanteren. Dit wijkt af van de landelijke regeling. Het is mogelijk dat de website van de betreffende gemeenten verouderd is. Laat je hierdoor dus niet ontmoedigen en neem contact op met je gemeente.

Invloed stagevergoeding

Wanneer je meer dan ongeveer € 180 per maand aan stagevergoeding krijgt, dan kan het meerdere in mindering worden gebracht op de toelage. Informeer hiernaar bij je gemeente wanneer je hierover geen informatie kunt vinden. Een voorbeeld: je hebt recht op € 300 studietoeslag en krijgt elke maand € 250 stagevergoeding. Je ontvangt dan € 70 meer dan de maximale stagevergoeding. Die € 70 wordt afgetrokken van € 300 en je ontvangt per maand € 230 studietoeslag.

Invloed vermogen

Bij onderzoek zagen we ook dat sommige gemeenten melden dat er een vermogenstoets is. Dit betekent dat je niet in aanmerking zou komen voor de toeslag wanneer je een eigen vermogen hebt dat boven een bepaald bedrag ligt. Echter: de informatie van de rijksoverheid is dat eventueel vermogen van de student of de ouders niet van invloed is op de hoogte van de toeslag. Waarschijnlijk zijn de websites van sommige gemeenten nog niet bijgewerkt met de regeling die vanaf 1 april 2022 geldt. Hou dit dus goed in de gaten en wijs je gemeente hierop indien nodig.

Aanvragen

Je vraagt de studietoeslag aan via de website van de gemeente waar je woont.  Je hebt meestal DigID nodig om de aanvraag te kunnen doen. Heb je nog geen DigID, dan kun je die hier aanvragen. Bij sommige gemeenten moet de aanvraag telefonisch worden gedaan of kun je een aanvraagformulier downloaden dat je moet invullen en opsturen.

Ten slotte

De online informatie die hoort bij de brochure ‘Kinderen en Jongeren met ME/CVS’ hebben we aangevuld met deze informatie. Je vindt daar ook een (vooralsnog beperkte) lijst met gemeentelijke informatiepagina’s over de studietoeslag.

Bron: https://iederin.nl/meer-dan-80-van-de-gemeenten-hebben-informatie-over-studietoeslag-niet-op-orde/

Relevante links

Foto: Pixabay/Engin Akyurt

Vergelijkbare berichten