Zoeken

254 zoekresultaten

8 augustus 2023

Vandaag is het ‘Severe ME Day’, dé dag dat we extra denken aan mensen met (zeer) ernstige ME. Deze mensen zijn zo ernstig beperkt dat…

2 augustus 2023

Meld je nu aan voor de lotgenotenbijeenkomsten voor ME/CVS-patiënten. In de loop van de tijd hebben steeds meer longcovidpatiënten zich aangesloten om hun ervaringen te…

lotgenotenbijeenkomst
31 juli 2023

Op tv, internet en in de krant gaat het vaak over hoe de zorg in Nederland er in de toekomst uit ziet. De patiëntenfederatie hoort…

24 juli 2023

MECVS Nederland is onderdeel van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP). Samen met dit samenwerkingsverband hebben we een cursus ontwikkeld gericht op het leren…

19 juli 2023

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is onlangs begonnen met de ontwikkeling van de richtlijn ME/CVS. Uit het bericht van het Kennisinstituut: “De…

29 juni 2023

Er komt een nieuwe Nederlandse richtlijn ME/CVS aan. De richtlijn moet zorgverleners en bedrijfs- en verzekeringsartsen houvast bieden bij het behandelen, begeleiden en beoordelen van…

26 juni 2023

Afgelopen najaar is de Hersenstichting gestart met een behoefteonderzoek. Met het behoefteonderzoek wil zij meer inzicht krijgen in welke klachten en belemmeringen de grootste invloed…

26 juni 2023

De juni-uitgave staat boordevol met interessante artikelen. Je leest hierin onder andere een artikel over ME/CVS en verkeer; het ervaringsverhaal van Aimee over hoe zij het…

20 juni 2023

Jente schrijft in deze kolom over het missen van mijlpalen in het leven en over haar toekomstige mijlpaal; het halen van haar gymnasiumdiploma.

16 juni 2023

De World ME Alliance vergroot het bewustzijn over ME/CVS over de hele wereld. Dat is van belang omdat naar schatting tussen de 17 en 30…